“ท้องสนามหลวง” สถานที่ประกอบราชพิธี คู่กรุงรัตนโกสินทร์