บช.น. ย้ำเตือนประชาชนใช้บริการรถบัสฟรี เดินทางมาถวายความอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี