ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล 12 แห่ง รอบพระบรมมหาราชวัง-สนามหลวง อย่างน้อย 100 วัน