น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช"