ชาวออสเตรเลียเดินเท้าวันที่ 5 เข้าเขต จ.ชุมพร แล้ว