“ทรงเป็นธรรมนำทาง” มธ.แปรอักษรครั้งประวัติศาสตร์ (คลิป)