ศตส.หามาตรการใหม่จัดระบบคิว เข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ (คลิป)