องค์กรคริสเตียนจัดบริการดูแลลูกวันเลือกตั้งสหรัฐฯ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


องค์กรคริสเตียนในสหรัฐฯ เตรียมจัดบริการพิเศษดูแลลูกน้อยให้กับพ่อแม่ที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 พ.ย. นี้ ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางในการสนับสนุนสิทธิและบทบาทของสตรีในสังคมปัจจุบัน

TOP ประเด็นร้อน