พระราชดำริพลิกดินแล้ง สู่ผืนป่าสีเขียวอันอุดมสมบูรณ์(คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การเกษตรทฤษฎีใหม่แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อความพออยู่พอกินตามปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นรูปแบบการเกษตร ที่สามารถช่วยให้เกษตรกรรายย่อย พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน