ศูนย์ฝนหลวงบินสำรวจเขื่อนปราณบุรี พบน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่อง (คลิป)