ชาวนาพิจิตรไม่พอใจ มาตรการพยุงราคาข้าวรัฐมาเมื่อข้าวหมด  (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถานการณ์ราคาข้าวที่จังหวัดพิจิตร ทางทีมข่าว PPTV ได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่าราคาข้าวปรับลดอีกกว่า 100 บาทต่อตัน ส่วนมาตรการช่วยเหลืออุ้มราคาข้าวหอมมะลิให้สูงขึ้นของรัฐบาล ชาวนาในพื้นที่มองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกวิธี 

TOP ประเด็นร้อน