สปน. รับจิตอาสาบรรจุข้าวเปลือก "พอเพียง”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ภายหลังจากการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ประชาชนทุกท่านจะได้รับสิ่งมงคลที่ระลึก 2 สิ่ง ได้แก่ ภาพถ่ายพระบรมโกศ และถุงข้าวเปลือก "พอเพียง”

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน