“ยิ่งลักษณ์” ลงพื้นที่อุบลฯ-สุรินทร์ เยี่ยมเยือนชาวนา