อดีตสถาปนิกผันตัวทำเกษตรพอเพียง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


อดีตสถาปนิก ผันตัวมาปลูกผักทำสวนปาล์มและยางพาราน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้การดำเนินชีวิตประจำวัน จนประสบผลสำเร็จ

TOP ประเด็นร้อน