ไฟไหม้ชุมชนเก่าหลังสถานทูตรัสเซีย ลุกลามเสียหาย 7 หลัง