กฐินพระราชทานครั้งสุดท้ายของในหลวง ร.9 ที่พังงา

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง จัดงานกฐินพระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน

TOP ประเด็นร้อน