เปิดเเอพฯ zone บริการประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประชาชนยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ณ พระที่ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร เปิดให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Zone เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

TOP ประเด็นร้อน