สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ส่งผลให้สมองทารกหยุดการเติบโต

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ผักบางชนิดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ก็ยังมีสารพิษเจือปนโดยเฉพาะสารจากยาฆ่าแมลง โดยเฉพาะหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ต้องระมัดระวังเป็นพิษเศษ เนื่องจากสารกำจัดศัตรูพืช ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของลูกในครรภ์

TOP ประเด็นร้อน