สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ส่งผลให้สมองทารกหยุดการเติบโต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผักบางชนิดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ก็ยังมีสารพิษเจือปนโดยเฉพาะสารจากยาฆ่าแมลง โดยเฉพาะหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ต้องระมัดระวังเป็นพิษเศษ เนื่องจากสารกำจัดศัตรูพืช ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของลูกในครรภ์

วันนี้ (8 พ.ย. 59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวทีการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2559 ได้เปิดเผยผลวิจัยเกี่ยวกับสารตกค้างในพืชผักตามท้องตลาด โดยเฉพาะ คลอร์ไพริฟอส ที่จัดอยู่ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ที่เป็นสารในยากำจัดศัตรูพืช โดยสารชนิดนี้ จะมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของโปรตีนที่อยู่บนสมองซึ่งจำเป็นต่อการสื่อสารทำงานของสมอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา ปรศพัฒนา อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สารชนิดนี้จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุด จากการรัปประทาน ทางระบบทางเดินหายใจ และการสัมผัสทางผิวหนัง จากการตรวจ ติดตามเกษตรกรที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ โดยเก็บตัวอย่างจากเลือดและสายสะดือระหว่างคลอด พบว่า สารคลอร์ไพริฟอส ได้มีการส่งไปสู่ลูก และเมื่อติดตามเด็กที่คลอดจากแม่ที่มีสารชนิดนี้ ในช่วงอายุ 12 และ 24 เดือน พบว่าเด็กกลุ่มนี้มีพัฒนาการทางสมองในระดับที่ต่ำลงอย่างชัดเจน โดยเด็กจะมีพฤติกรรมด้านความสนใจผิดปกติ วอกแวก หลุกหลิก สมาธิสั้น และการเรียนรู้ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ