ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน จ.เพชรบุรี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานกว่า 500 ชุด มอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน