จนท.มั่นใจรับมือจราจรรอบวัดพระแก้ว ช่วงรับปริญญา มธ. (คลิป)