พณ.เผยข้าวไทยครองส่วนแบ่งการตลาดในหลายประเทศ (คลิป)