แนะวิธีระวังอุบัติภัย ลดอันตรายช่วงเทศกาล "ลอยกระทง"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อปฏิบัติในช่วงเทศกาลลอยกระทง ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กลอยกระทงตามลำพัง

TOP ประเด็นร้อน