ชาวบ้านโวยซ่อมแซมเส้นทางกว่า 11 ล้านบาท แต่ถนนไม่เรียบ