เปิดใจนักเรียน ป.5 เล่าพระราชกรณียกิจในหลวง เป็นภาษาอังกฤษคล่องปรือ (คลิป)