เบื้องหลัง! อจ.หนุ่ม สวมชีวิต "คนไร้บ้าน" 16 เดือน วิจัยปริญญาเอก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


“เป็นเรื่องเป็นข่าว” ได้พูดคุยกับ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ลงพื้นที่ ทำวิจัย ด้วยการใช้ชีวิตเป็น คนไร้บ้าน ทั้งในสนามหลวง กรุงเทพมหานคร , กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ที่กรุงมะนิลา ซึ่งเป็นพื้นที่น่าสนใจ เพราะมีคนไร้บ้านมาก 40,000 – 50,000 คน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน