เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซากพะยูนหลังเขี้ยวถูกตัดหายไป จ.ตรัง