ตำรวจชี้พนักงานไม่ทำตามระเบียบเปิดช่องจี้ชิงเงิน 5 ล้าน