“นมอัดเม็ดจิตรลดา” ชุบชีวิต เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (คลิป)