เรือเวชพาหน์ เรือบรรเทาทุกข์พระราชทาน (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ถ้าพูดถึงคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ เรือเวชพาหน์ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานต่อสภากาชาดไทย เพื่อออกตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเรือลำนี้ได้บรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในหลายพื้นที่มานานกว่า 60 ปี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน