รัฐฯ ผลักดันให้เกิดการจ้างงานคนพิการ 100% ในปี2561

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคนพิการสากล" สำหรับประเทศไทย ให้ความสำคัญกับคนพิการ หนึ่งในนั้นคือโครงการประชารัฐเพื่อสังคม  โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้พยายามผลักดัน ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน