นายกฯ สั่งผ่อนปรน ออกกำลัง เฉพาะข้าราชการว่างงาน (คลิป)