พบโรคมือเท้าปากระบาดในโรงเรียนอนุบาล จ.นนทบุรี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พบโรคมือเท้าปากระบาด ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี พบเด็กป่วยจำนวน 28 คน ขณะที่โรงเรียนต้องสั่งหยุดเรียนด่วนเพื่อป้องกันการระบาด

TOP ประเด็นร้อน