พบเด็ก 6 ขวบ ตกเป็นเหยื่อสงครามยาเสพติดของ "ดูเตอร์เต"