ไทยพาณิชย์ ชี้แจงการทำธุรกรรมของ สจล.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ความคืบหน้าคดียักยอกเงิน สจล.ที่เมื่อวานนี้ทางคณาจารย์ภายใน สจล.ออกมาตั้งข้อสังเกตุถึงการทำหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ไม่ปกป้องการทำธุรกรรมของลูกค้าทั้งที่เงินของ สจล.เป็นเงินฝากประจำ


นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและความปลอดภัย ธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้แจงกรณีเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล.โดยยืนยันว่า ธนาคารได้รวบรวมและจัดส่งข้อมูลทางบัญชี ตลอดจนเอกสารประกอบการทำธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้แก่เจ้าพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายมาโดยตลอด


ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ส่งเอกสารตามที่ สจล. ได้ร้องขอไปจำนวน 2 กล่องกระดาษ A4 แต่เอกสารสำคัญบางอย่าง เช่น สลิปการถอนเงิน ธนาคารไม่สามารถส่งให้แก่ สจล.ได้โดยตรง แต่ได้ส่งให้แก่คณะทำงานในเรื่องนี้แล้ว แต่หากอยากได้เอกสารส่วนใดเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ในคณะทำงานของธนาคารโดยตรง ส่วนเรื่องแคชเชียร์ เช็ค นั้น กำลังติดตามอยู่ เนื่องจากต้นขั้วอยู่กับธนาคารที่ได้รับเช็คไป


สำหรับการเบิกถอนบัญชีเงินฝากประจำก่อนกำหนด ซึ่งถือเป็นกรณีปกติ ที่สามารถทำได้ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามสำหรับบัญชีเงินฝากนั้น ธนาคารจะดำเนินการให้ตามหนังสือแจ้งความจำนงของลูกค้าทุกประการ เช่น เดียวกับกรณี ของ สจล. ที่ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงตามความประสงค์เช่นกัน


สำหรับนายทรงกลด ศรีประสงค์ อดีตพนักงานของธนาคารที่ได้ลาออกนั้น ในขณะนั้นเมื่อพบว่าปฎิบัติงานไม่ถูกต้อง ธนาคารจึงให้ผู้บังคับบัญชานายทรงกลดเข้าพบผู้บริหาร สจล. ในขณะนั้นเพื่อตรวจสอบยอดเงินและได้รับคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหาร สจล.ว่าถูกต้อง ธนาคารจึงเชื่อว่าธุรกรรมถูกต้อง

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ