แนะธุรกิจอาหาร พัฒนา 3 หัวใจหลัก รับระบบนิเวศทางเศรษฐกิจปี 60


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ชี้ระบบนิเวศทางเศรษฐกิจปี 2560 เอื้อต่อวงการธุรกิจอาหารและการเกษตรไทย แนะผู้ประกอบการพัฒนา 3 หัวใจหลัก ขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทั้งห่วงโซ่

นายกิตติชัย ราชมหา ประธานสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวว่า สถานการณ์การเลื่อนอันดับการส่งออกอาหารโลก ของประเทศไทยขึ้นสู่อันดับที่ 13 ของโลก และในปี 2560 ระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ ยังเอื้อต่อวงการธุรกิจอาหารและการเกษตรไทย จากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถมองเป็นโอกาสสำคัญของเหล่าผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหารทุกขนาด ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจอาหาร ที่ต้องตื่นตัวกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับตัวผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม เทรนด์ธุรกิจอาหารต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทั้งห่วงโซ่คุณค่า (value chain) โดยเน้น 3 หลักพัฒนา คือ

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) นวัตกรรมสามารถใช้เพื่อพัฒนาภาคการผลิต โดยเฉพาะในธุรกิจต้นน้ำ เช่น ผลิตผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ ให้มีปริมาณมากขึ้น รองรับกับการเติบโตของจำนวนผู้บริโภคทั่วโลก ตลอดจนลดอัตราการสูญเสียจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปัญหาทางสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change)

2. พัฒนาด้านความปลอดภัย (Safety) ประเด็นด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในธุรกิจอาหาร ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถช่วยพัฒนาและควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร

3. ผลิตอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ (Healthy & Wellness) อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy & Functional Food) เป็นเทรนด์ระดับโลกที่ผู้บริโภคทุกประเทศให้ความสนใจเป็นอันดับ 1 โดยในปัจจุบันหัวใจหลักที่ใช้เป็นตัวตัดสินในตลาดธุรกิจอาหาร คือ การคิดค้นและพัฒนาอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาหารสุขภาพเพื่อตอบโจทย์สังคมสูงวัย (Aging Society)

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ