นักวิจัย ค้นพบยาแก้อัลไซเมอร์ อาจช่วยสร้างเนื้อฟันใหม่ได้