“ประวิตร” ยันตั้งทหาร ตำรวจ ร่วมเป็นกรรมการปรองดอง