“ส.ไทยเชียร์หงส์” บริจาคของช่วยชาวใต้ พร้อมเปิดประมูลเสื้อพร้อมลายเซ็นแท้