กวาดล้างแก๊งทวงหนี้เงินกู้นอกระบบ-ดอกเบี้ยโหดร้อยละ 20 ต่อวัน