ถอดสมการข่าว EP.21 ถอดรหัส “คอ(สะพาน)ขาด” เหตุใดต้านทานน้ำไม่ได้