เร่งปล่อยน้ำเขื่อนลำตะคอง ช่วยผลิตน้ำประปาให้ชาวบ้านโคราช