ก.ดิจิทัล เร่งเดินหน้า “ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์” ดึงนักวิจัยทั่วโลกมาอยู่รวมกัน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่งผลักดันโครงการ ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ (Digital Park Thailand) ซึ่งเป็นโครงการที่จะร่วมกันวิจัยและพัฒนาต่อยอด ระบบดิจิทัลในเมืองไทย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน