ชาวบ้านริมหาด ร้องขยะลอยติดชายฝั่งไม่มีหน่วยงานดูแล (คลิป)