เร่งเจรจาชายปีนเสาโทรศัพท์ ขู่กระโดดลงมา หากไม่ยกเลิก ม.44