เครื่องบินเล็กตกใส่บ้านคนในแคลิฟอร์เนีย เสียชีวิต 4 ราย