อร่อย! แข่งกินกุ้งใหญ่ ไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ