บทเรียน EIA-EHIA สู่ข้อเสนอตั้งหน่วยงานกลางดูแล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ และรายงานผลกระทบต่อสุขภาพ หรือ อีเอชไอเอ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ที่ต้องมาเริ่มต้นทำใหม่ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีกำลังถูกจับตาจากภาคประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาการทำอีไอเอและอีเอชไอเอมักถูกมองว่าขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง การสั่งทำรายงานผลกระทบจากโครงการนี้จึงอาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการทำอีเอไอและอีเอชไอเอ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน