กลุ่มแรงงานสตรีจี้รัฐรับรองอนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 138


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ในโอกาสวันสตรีสากลโลก กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีพร้อมกลุ่มเครือข่ายได้จัดกิจกรรมเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาใส่ใจปัญหาของผู้หญิง รวมถึงปรับเปลี่ยนนโยบายที่จะส่งเสริมให้แรงงานหญิงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน