ภัยแล้งรุนแรงหลายพื้นที่ ถนนมิตรภาพสายเก่าโผล่เขื่อนลำตะคอง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ภัยแล้งยังคงรุนแรงส่งผลกระทบต่อเกษตรในหลายพื้นที่ ส่วนที่เขื่อนลำตะคองระดับน้ำลดระดับลงจนถนนมิตรภาพสายเก่าโผล่ขึ้นมาให้เห็น

TOP ประเด็นร้อน