ล่าโจ๋กร่างทำร้ายเหยื่อหน้าร้านสะดวกซื้อสลบไปสองวัน